ต้องการบริการรับพิมพ์โบรชัวร์แบบไหน ?

ราคาถูก งานไว รับพิมพ์แผ่นพับใบปลิว

โบชัวร์ A4 อาร์ตมัน พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน เราใช้กระดาษ DOUBLE A คุณภาพดี 100% แท้ ทุกรายการ *รับประกัน*
จำนวน
 
105 แกรม
130 แกรม
160 แกรม
ค่าออกแบบ
อาร์ตเวิร์ค
1,000     4.03 4,030 4.15 2,650 4.51 3010 1,000
2,000     2.50 5,000 2.61 5,220 2.75 5,500 1,000
4,000     1.95 7,800 2.07 8,280 2.21 8,840 ฟรี
5,000     1.87 9,350 1.99 9,950 2.09 10,450 ฟรี
10,000     1.73 17,300 1.84 18,400 1.95 19,500 ฟรี
20,000     1.58 31,600 1.65 33,000 1.74 34,800 ฟรี

โบชัวร์ A4 อาร์ตมัน พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน เราใช้กระดาษ DOUBLE A คุณภาพดี 100% แท้ ทุกรายการ *รับประกัน*
จำนวน
 
105 แกรม
130 แกรม
160 แกรม
 
ค่าออกแบบ
 
อาร์ตเวิร์ค
1,000     4.15 4,150 4.26 4,260 4.66 4,660   1,500
2,000     2.61 5,220 2.67 5,340 2.84 5,680   1,500
4,000     2.04 8,160 2.15 8,600 2.27 9,080   ฟรี
5,000     1.92 9,600 2.04 10,200 2.15 10,750   ฟรี
10,000     1.77 17,700 1.88 18,800 1.99 19,900   ฟรี
20,000     1.61 32,200 1.68 33,600 1.77 35,400   ฟรี

โบชัวร์ *A3* อาร์ตมัน พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน เราใช้กระดาษ DOUBLE A คุณภาพดี 100% แท้ ทุกรายการ *รับประกัน*
จำนวน
 
105 แกรม
130 แกรม
160 แกรม
ค่าออกแบบ
อาร์ตเวิร์ค
500     8.90 4,450 9.20 4,600 9.80 4,900 1,000
1,000     5.30 5,300 5.47 5,470 5.82 5,820 1,000
2,000     3.25 6,500 3.42 6,840 3.75 7,500 1,000
4,000     2.57 10,280 2.73 10,920 2.98 11,920 ฟรี
5,000     2.44 12,200 2.58 12,900 2.74 13,700 ฟรี
10,000     2.02 20,200 2.16 21,600 2.33 23,300 ฟรี

โบชัวร์ *A3* อาร์ตมัน พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน เราใช้กระดาษ DOUBLE A คุณภาพดี 100% แท้ ทุกรายการ *รับประกัน*
จำนวน
 
105 แกรม
130 แกรม
160 แกรม
 
ค่าออกแบบ
อาร์ตเวิร์ค
500     9.60 4,800 10.20 5,100 10.80 5,400   1,500
1,000     5.90 5,900 6.12 6,120 6.47 6,470   1,500
2,000     3.61 7,220 3.79 7,580 4.13 8,260   1,500
4,000     2.77 11,080 2.96 11,840 3.21 12,840   ฟรี
5,000     2.64 13,200 2.78 13,900 2.94 14,700   ฟรี
10,000     2.16 21,600 2.30 23,000 2.53 25,300   ฟรี
 • แคตตาล็อก ก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้า/บริการ มักมีภาพสินค้า มีคำบรรยายประกอบ จัดแบ่งประเภทสินค้า/การบริการเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา แคตตาล็อกมีผลต่อการจำหน่ายสินค้า/บริการค่อนข้างสูง การจัดทำแคตตาล็อกจึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • เครื่องมือทางการตลาดที่นิยมนำมาใช้เพื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์ หรือ ข่าวกิจกรรม ของบริษัท หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กิจกรรมนั้นๆ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หาก ใบปลิว ที่มีการจัดเนื้อหาออกเป็นคอลัมน์ โดยมีการพับเอกสาร เรียกอีกอย่างว่า "แผ่นพับ" ใบปลิว สามารถจัดทำได้ง่าย สะดวก และครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ใบปลิว เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะทำให้กิจกรรมทางการตลาด ประสบความสำเร็จ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • โปสเตอร์ (Poster) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีบทบาทต่อการประชาสัมพันธ์มากสื่อหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะโปสเตอร์ เป็นสื่อที่สามารถเผยแพร่ได้สะดวกกว้างขวาง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกพื้นที่ สื่อสารกับผู้บริโภคได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา มีความยืดหยุ่นในตัวของสื่อเป็นอย่างดี

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • งานโลโก้ที่ดีคือการ บอกภาพลักษณ์ตัวตนของสินค้าหรือบริการสู่ลูกค้า งานโลโก้ที่นี่ออกแบบให้ลูกค้าใหม่โดย ถ่ายทอดความรู้สึก ตัวตนของแบรนด์จากลูกค้า สู่โลโก้ เราเข้าใจว่า โลโก้ทำให้เกิดการจดจำและความรู้สึกที่ดีต่อ ลูกค้าได้อย่างมาก รับออกแบบนามบัตรคุณภาพสูงระดับพรีเมียมด้วยกราฟฟิก การออกแบบนามบัตรที่ไม่เหมือนใครสะดุดทุกสายตาทุกครั้งที่ส่งมอบ คมชัดทุกรายละเอียด โดดเด่น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • การพรีเซนต์บริษัทอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะทำเป็นรูปเล่มเอกสาร ดังนั้นข้อมูลที่มีควรเป็นการเน้นในเรื่องของ บริษัทเราคือใคร? เป็นใคร? ทำอะไร? ผลงานบางส่วนและที่สำคัญควรทำควบคู่กับการทำเว็บไซต์เพื่อเป็นการโปรโมทบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ป้ายสแตนดี้บอร์ด (Standee Board) คือ ป้ายที่ได้รับความนิยมในการนำไปวางตั้งหน้า ร้านหรือห้างสรรพสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย หรือ วางต้อนรับหน้างานอีเวนต์ต่างๆ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการออกแบบของ God Ducks !

เรายึดหลัก Be your self , Be your style. เพราะเราต้องความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก


ความสวยงาม : แน่นอนว่าความสวยงามคือสิ่งสำคัญที่สุด หลักการนี้คือมองปุ๊บแล้วรู้สึกเลยว่าสวย และความสวยงามคือคุณค่าของงานออกแบบทุกชนิด

ความหมาย : ทุกชิ้นงานที่ได้รับการออกแบบต้องสื่อความหมายของตัวตนของท่านได้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

จุดเด่น : จุดเด่นของชิ้นงานคือความสะดุดตา สดใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อท่านและธุรกิจ

ความเหมาะสม : งานทุกชิ้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละงาน งานทุกชิ้นต้องถูกออกแบบตามคุณลักษณะการใช้งาน

godducks
godducks